Våre piletrær


Kolling av trær

 

 

Våre flotte piletrær har sist vinter fått store skader. Trærne har også blitt så store at vi må foreta en sterk nedskjæring, kalt kolling.

Dette inngrepet gjør at vi kan beholde trærne lenger og at besøkende kan ferdes tryggere i nærheten.

 

Vi beklager at området har en begrenset tilgjengelighet disse dagene fra 19. – 23. april.

Gjelder feltene 034, 035 og deler av 036. 

 

Vennlig hilsen

driftsleder tlf. 9586 6732

Fotograf Bent Salmelid (bilder viser ikke felt 34-36 , men er tatt i fra det omådet)

Tilbake