Barneminnepark


Barn som ble gjemt, - men ikke glemt.

 

Vanlig praksis i Norge siste halvdel av 1900-tallet var at dødfødte barn ble lagt i graver sammen med andre personer som ble gravlagt på samme tid. Denne praksisen har ført til at de pårørende ikke fikk vite hvor deres barn ble gravlagt og mange bærer på en sorg fra denne opplevelsen.

Vi ønsker med dette minnestedet å imøtekomme et savn og gjøre opp for gammel urett. Vi ønsker å minnes deres tap. Foreldrene fikk ingen begravelse å gå i, og heller ingen grav å besøke. Barna forsvant uten spor.

Her skal pårørende få kunne tenne lys, legge ned blomster og sette seg ned. Det er også et tilbud om å få satt opp en navneplate for sitt barn på minnesteinen. Ta kontakt med kirkevergekontoret,  epost.

 

Tilbake