Ny navnet minnelund for barn


Høsten 2019 har vi fått navnet minnelund for barn, her kan det settes ned både kister og urner.

 

 

Her har vi laget et sted hvor man får satt opp navneplate med navn, fødsels år og dødsår på. Det er satt opp et fellesminnesmerke som navneplatene blri montert opp på. Her har vi pusset gamle gravminner, det er montert opp et gravminne som er utformet som 2 hjerter. Her har pårørende lov til å sette ned avskårne blomster og lys.

Urnen /kisten bli satt ned i området rundt. Prisen for navnet minnelund er for de som bor i kommunen på kr 5500,-.

Ta kontakt med kirkevergekontoret for å få tilsendt skjema.

Epost

Tilbake