Ny kirkeverge i Lørenskog tilsatt!


Han har vært kirkeverge i Gjerdrum og Heni sogn i 7 år, og før det var han sokneprest i Nannestad.

Ljønes er 43 år, gift og har tre barn og er bosatt i Gjerdrum.

Etter at han gikk ut fra Skedsmo videregående, har Ljønes tatt profesjonsutdannelse i teologi ved Menighetsfakultetet og etter dette tatt en Master i verdibasert ledelse ved VID Vitenskapelig høgskole.

Ljønes er aktiv innen idretten både som utøver og trener.

Han var sokneprest i  Holter og Bjørke menigheter i Nannestad fra 2007-2012, og kirkeverge i Gjerdrum fra 2013.

Han har solid erfaring som leder da han tidligere både har drevet eget firma og vært leder i servicebransjen og har i tillegg erfaring med IKT-plattformer og IKT-systemer innen kirkelig administrasjon og regnskap.

 

Vi ønsker Martin velkommen som kirkeverge hos oss og ser frem til et fruktbart samarbeid i tiden som kommer!

 

 

Martin Ljønes er tilsatt som ny kirkeverge i Lørenskog, og tiltrer stillingen etter avtale og før 1.juni 2020!

Tilbake