Nytt orgel i Lørenskog kirke


Skisse av det nye orgelet.

 

Orgelbygginga er i full gang, og arbeidet vil ta noe lenger tid.

Fase 1 er ferdig i disse dager, dvs restaureringen av det gamle orgelet er ferdig. Så orgelet er  spillbart i julen 2019.

Fase 2 (nytt hovedverk  på galleriet/maling fasade/ intonasjon vil skje fom uke 4 i 2020, vi er må dessverre stenge kirken i hvertfall  hele februar.

Det nye orgelet plasseres på galleriet slik bildeskisse viser. I tillegg vil pipene i det gamle orgelhuset på loftet bli restaurert og vil kunne spilles med det nye orgelet. Dagens orgel fra 1938 lever på lånt tid, men vi har så langt, med godt vedlikeholdsarbeid klart å få det til å fungere. Vi er svært glade for at Lørenskog kommune finansierer en ny orgelløsning. Den er også godkjent av Riksantikvaren. 

I byggeperioden vil vi i stor grad være nødt til å bruke henholdsvis Fjellhamar og Skårer kirker til seremonier. Vi vurderer også å pusse opp gravkapellet slik at det kan brukes til mindre seremonier. Så snart vi vet mer eksakt  om tidspunkt og -rom for stenging vil vi komme med mer info. 

Vi vet at dette skaper noen utfordringer både for oss, gravferdsbyråene og andre brukere til vi får alt ferdig. 

Har dere ytterligere spørsmål kan dere kontakte oss.

Så snart vi vet mer om framdriften vil vi informere om det.

Tilbake