Vi digitaliserer utsending av faktura


Lørenskog kirkelige fellesråd jobber med å effektivisere og redusere kostnader, og i den forbindelse starter vi med digitalisering av utgående faktura til  kunder.

 

Hvilke konsekvenser har dette for deg?

 

Den nye løsningen innebærer at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, som eFaktura, som Vippsfaktura, via digital postkasse ( digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din. 

 

Brevgiro:

De nye fakturaene kan ikke benyttes til betaling via brevgiro. Betaler du via brevgiro, må du benytte en tom bankgiroblankett, fylle ut nødvendig informasjon som du finner på de tilsendte fakturaene og deretter benytte den ferdige utfylte bankgiroblanketten til betaling via brevgiro. Slike tomme bankgiroblanketter kan du få i din lokale bank. Informasjon som må fylles ut på den tomme fakturablanketten er:

 

  • Beløp
  • Betalerens bankkontonummer
  • Betalt av
  • Betalt til
  • Kundeidentifikasjon (KID)
  • Kroner og øre
  • Til konto

 


Faktura via Vipps
Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få fakturaen som Vippsfaktura. Dette forutsetter at du benytter Vipps og at du har aktivert tjenesten Vipps faktura. I tillegg må du selvsagt være registrert med et gyldig mobiltelefonnummer i vårt kunderegister.


Faktura i Digipost/eBoks
Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne motta faktura som digital post i Digipost- eller eBokspostkassen din. Dette forutsetter selvsagt at du allerede har en digital postkasse (Digipost eller eBoks) og at du ikke har reservert mot motta digital post fra det offentlige.


Faktura som vedlegg i e-post
Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få faktura som vedlegg i en e-post fra Lørenskog kirkelige fellesråd. Dette forutsetter at du er registrert med en gyldig e-postadresse i vårt kunderegister.


Tilbud om å inngå e-faktura-avtale
Hvis du er registrert med en gyldig e-postadresse i vårt kunderegister, vil du motta en e-post med tilbud om å inngå efaktura-avtale med Lørenskog kirkelige fellesråd. Hvis du ikke ønsker å inngå slik avtale, kan du bare slette denne e-posten.
Er det ikke mulig å sende fakturaene digitalt, blir fakturaen sendt som brevpost.


Faktura sendes til forretningsfører/andre enn deg selv
Har du i dag en forretningsfører som mottar faktura på vegne av deg eller en annen mottaker, vil de nye distribusjonsformene (Vipps, Digital postkasse innbygger) overstyre hvis kunden er registrert med personnummer. Da sendes faktura til kunden istedenfor "annen mottaker". Vi anbefaler derfor dere som har "annen mottaker" til å ikke inngå avtale om Vipps eller Digital postkasse.

 

Kommunikasjonsvideo.
 

Tilbake