Kirken er her


Selv om kirkene er stengt  -  så er vi her!   

 

Det kan være en krevende tid for mange nå. Selv om kirkene våre ikke er åpen så ønsker vi at kirken er her for dere. Vi kan kontaktes på telefon om dere trenger noen å snakke med. Nå trenger vi å være her for hverandre. 

Diakon Kari Stray Nordberg 93084648
Sokneprest Tormod Westermoen 41430171
Kapellan Onesimus Jalata-Nagari 95229366
Vikarprest Svein Skarholm 92228339

Diakon Christina Eikrem 94094324
Sokneprest Tor Martin Synnes 97114582
Prest Elisabeth Lund 48189009
Undervisningsprest Espen Hægeland 95994346

I tillegg så finnes kirken også på nett: 
Nettkirken: https://nettkirken.no/
Kirkens bønnevegg: https://be.kirken.no/#!/
Kirkens SOS: https://www.kirkens-sos.no/engasjer-deg

Tilbake