Hvilken menighet tilhører du?


Her ser du en oversikt over inndelingen av Fjellhamar og Skårer menighet.

 

Finn din menighet (kirken.no)

Fjellhamar menighet:
Den delen av kommunen som ligger øst for Losbyelva og Langvannet

Skårer menighet:
Den delen av kommunen som ligger vest for Losbyelva og Langvannet

Vi har felles prestekontor, menighetskontor og kirkegårdskontor.

Tilbake