Fellesrådet


Her finner du mer om medlemmer og fellesrådets oppgaver.

 

Fellesråd finnes i hver kommune og er et råd med - i vårt tilfelle - to representanter for hver av menighetene, en prest oppnevnt av biskopen og en representant fra kommunen.
Rådet tar seg av spørsmål knyttet til kirkebygg, administrasjon, arbeidsgiverspørsmål m.m.
Fellesrådet ansetter alle som ikke er ansatt som prester av bispedømmerådet (sokneprest og kapellan).
Kirkevergen er daglig leder.

Et eget administrasjonsutvalg under fellesrådet har representanter også for ansatte.

Medlemmer 2015-2019
Jørn Aleksandersen, Fjellhamar-leder 2015-2019
Siv Randi Svensson Ostrø,Skårer, nestleder 2015-2019
Øystein Myklestul, Skårer
Marit Hofset, Fjellhamar
Lars R. Jakobsen, kommunal representant
Torstein Lalim, geistlig representant

Varamedlemmer:
Fjellhamar: Arild Isaksen og Rolf Hay
Skårer: Rune Wennevold og Tor Einar Ljønes

Kommunal representant: Ruth Sandring

Geistelig representant: Tor Martin Synnes

 

Medlemmer 2020-2023
Geir Morten Førland, Fjellhamar menighet
Rune Robsahm Kjørven, Fjellhamar menighet
Tor Einar Ljønes, Skårer menighet
Eskild Engstrøm Dahl, Skårer menighet
Nils Gustav Roland, kommunal representant (MDG)
Torstein Lalim, geistlig representant

Varamedlemmer 2020-2023
Trond Erik Bakkerud, 1.vara for Skårer menighet
Nils Rune Wennevold, 2.vara for Skårer menighet
Jostein Helland, 1.vara Fjellhamar menighet 
Bjørn-Olav Solheim, 2.vara for Fjellhamar menighet
Sara Kristine Råum, kommunal representant (H)
Tor Martin Synnes, geistlig representant:

 

Tilbake