Navnet minnelund


Høsten 2016 har vi fått på plass en ny navnet minnelund på gravplassen.

 

Her har vi laget et sted hvor man får satt opp navneplate med navn, fødsels år og dødsår på. Her har pårørende lov til å  sette ned avskårne blomster og lys.

Urnen bli satt ned i området rundt. Prisen for navnet minnelund er for de som bor i kommunen på kr 5000,-- og det er mulig å reservere plass til et navnskilt ved siden av.

Og vi har nå laget en ny brosjyre for gravplassalternativene våre.

Se vår brosjyre for våre gravplassalternativer.

Skjema

Tilbake