Bevaringsplan for Lørenskog kirkegård og gravlund


Her finner du informasjon om bevaringsplanen til Lørenskog kirkegård og gravlund.

 

Lørenskog kirkelige fellesråd har  fått laget en bevaringsplan for Lørenskog kirkegård og gravlund.
Komiteen har bestått av følgende: Helen Østby (Lørenskog historielag), Sverre Olav Jenssen (Lørenskog kommune), Bent Salmelid (driftsleder Lørenskog kirkegård og gravlund) og Unni Dahlbak Gunnes (rådgiver Lørenskog kirkelige fellesråd).

Vedtatt plan kan lastes ned her.

Alle festere som er berørt av bevarinsplanen vil bli tilskrevet.

Ta gjerne kontakt, enten pr tlf  67 93 48 00 eller pr  epost: kirkevergen@lorenskog.kirken.no

Skjema: For endring av bevaringsverdig gravminne

Tilbake