Mer informasjon om gravplassen


Lørenskog kirkegård og gravlund er eneste gravplass i kommunen.

 

Gravplassen ligger landlig til og er preget av større åpne gravfelt med kjent norsk vegetasjon. Størstedelen av gravene er tradisjonelle gravsteder med en egen minnestein. Kommunen har en stor tilstrømming av nye innbyggere, både av etniske nordmenn og innvandrere. Dette bærer også den siste utvidelsen av gravplassen preg av - med egne felt for muslimer og buddhister.

Gravplassen har i dag fire ansatte. Vi som har ansvaret for gravplasssdriften ønsker å gjøre en så god jobb som mulig, og er stolte av at anlegget er rimelig godt vedlikeholdt, sommer som vinter. På gravplassen kan du treffe de ansatte på arbeidsplassen mellom kl.08.00 – 15.30.

• Kontakt driftsleder for avtale, telefon  958 66 732.

Hammerveien 27, 1474 Lørenskog

Relaterte dokumenter

Kart (inkl utvidelsen)

Kart over kirkegården

Gravstedalternativer

 

Tilbake