Kontaktinformasjon


Lørenskog kirkelige fellesråd

Adresse:         Festplassen 1, 1473 Lørenskog - se kart
                        Postboks 304, 1471 Lørenskog
Telefon:
         23 89 86 28 
Gravplassen: 95 86 67 32
Epost:
lorenskog@kirken.no

Lørenskog kirkelige fellesråd

Konsulent

Olav Martin Bjørnsen

41352324

Send e-post

Organist - Fjellhamar

Maria Brabrand

93099707

Send e-post

gravplassarbeider

Dennis Brodin

Diakon - Fjellhamar

Christina Marie Eikrem

94094324

Send e-post

Menighetspedagog - Fjellhamar

Karine Furnes Eriksen

Send e-post

Kirkegårdsarbeider

Andreas Fagerhus

94810768

Konsulent

Gunn Kari Fjæren Frost

67934813;41340432

Send e-post

Rådgiver

Unni Dahlbak Gunnes

413 57 185

Send e-post

Kirketjener - Lørenskog

Abigail Afua Gyamfi

Renholder - Fjellhamar

Daniel Kwasi Gyamfi

Kirkegårdsarbeider

Biniam Haileyesus-Iyassu

Kirketjener - Lørenskog

Andrine Lurås Hammer

Renholder - Lørenskog

Miguel Hermosilla

Undervisningsprest - Fjellhamar

Espen Hægeland

95994346

Send e-post

Trosopplærer - Skårer

Hans Kristian Ingelsrud

93613594

Send e-post

Prest - Skårer

Onesimus Jalata-Nagari

Send e-post

Prest - Skårer

Synne Marie Jensseter

Send e-post

Kirketjener - Fjellhamar

Bjørn Kvisler

Kirkeverge

Martin Ljønes

90618145

Send e-post

Prest - Fjellhamar

Elisabeth Lund

Send e-post

Diakon - Skårer

Kari Stray Nordberg

93084648

Send e-post

Driftsleder

Bent Salmelid

958 66 732

Send e-post

Barne- og ungdomsarbeider - Fjellhamar

Øystein Skarholm

93094664

Send e-post

Kirketjener - Skårer

Ragnhild Solås

45801060

Send e-post

Kirketjener - Fjellhamar

Reinaldo Steger

Send e-post

Kirkegårdsarbeider

Marius Olav Sund

Sokneprest - Fjellhamar

Tor Martin Synnes

97114582

Send e-post

Kateket - Skårer

Frøydis Helen Tørring

98412126

Send e-post

Sokneprest - Skårer

Tormod Westermoen

41430171

Send e-post

Fjellhamar menighet

Ansatt

Marianne Husby Berg

Send e-post

Organist - Fjellhamar

Maria Brabrand

93099707

Send e-post

Diakon - Fjellhamar

Christina Marie Eikrem

94094324

Send e-post

Menighetspedagog - Fjellhamar

Karine Furnes Eriksen

Send e-post

Konsulent

Gunn Kari Fjæren Frost

67934813;41340432

Send e-post

Renholder - Fjellhamar

Daniel Kwasi Gyamfi

Undervisningsprest - Fjellhamar

Espen Hægeland

95994346

Send e-post

Kirketjener - Fjellhamar

Bjørn Kvisler

Prest - Fjellhamar

Elisabeth Lund

Send e-post

Barne- og ungdomsarbeider - Fjellhamar

Øystein Skarholm

93094664

Send e-post

Kirketjener - Fjellhamar

Reinaldo Steger

Send e-post

Sokneprest - Fjellhamar

Tor Martin Synnes

97114582

Send e-post

Skårer menighet

Trosopplærer - Skårer

Hans Kristian Ingelsrud

93613594

Send e-post

Prest - Skårer

Onesimus Jalata-Nagari

Send e-post

Prest - Skårer

Synne Marie Jensseter

Send e-post

Kantor - Skårer

Anders Fjeld Meyer

99464657

Send e-post

Diakon - Skårer

Kari Stray Nordberg

93084648

Send e-post

Ungdomsarbeider - Skårer

Simen Solberg

48281155

Send e-post

Kirketjener - Skårer

Ragnhild Solås

45801060

Send e-post

Kateket - Skårer

Frøydis Helen Tørring

98412126

Send e-post

Sokneprest - Skårer

Tormod Westermoen

41430171

Send e-post

Kirkegård og gravlund

Kirkegårdsarbeider

Andreas Fagerhus

94810768

Kirkegårdsarbeider

Biniam Haileyesus-Iyassu

Driftsleder

Bent Salmelid

958 66 732

Send e-post