Nyheter


 

Kirketjener Ragnhild går av med pensjon

Kirketjener /Driftsleder Ragnhild Solås går av med pensjon denne våren. Og etter 18 ½ års trofast tjeneste for kirkene i Lørenskog, da spes...

Les mer

 

Nye vedtekter

Lørenskog kirkelige fellesråd har fått vedtatt nye vedtekter på gravplassen.

Les mer

 

Gravplassbrosjyre

Vi har fått laget ny brosjyre

Les mer

 

Kirkekontoret er åpent for publikum igjen!

Les mer

 

Utvidelse av gravplassen vår

Du er velkommen til å ta en tur på utvidelsen vår.

Les mer

 

Prost og prostesaksbehandler

Les mer

 

Informasjon om våre Covid-19 tiltak.

Fom 17.mars 2021 har regjeringen innført tiltaks nivå A for Viken fylkeskommune 

Les mer

 

Nytt telefonnummer

Vårt nye nummer: 23 89 86 28

Les mer

 

Ny kirkeverge i Lørenskog tilsatt!

Han har vært kirkeverge i Gjerdrum og Heni sogn i 7 år, og før det var han sokneprest i Nannestad. Ljønes er 43 år, gift og har tre ba...

Les mer

 

Ny navnet minnelund for barn

Høsten 2019 har vi fått navnet minnelund for barn, her kan det settes ned både kister og urner.  

Les mer

 

Barneminnepark

Barn som ble gjemt, - men ikke glemt.

Les mer

 

Det nye orgelhuset er ferdig!

Det jobbes hardt og målbevisst i Fredrikstad !

Les mer

 

Nytt orgel i Lørenskog kirke

Skisse av det nye orgelet.

Les mer

 

Befaring på taket på Lørenskog kirke

Vedlikehold på alvor!

Les mer

 

Nå skjer det - orgelbyggerne fra Ryde&Berg tar de første målene

Orgelbygger Andes Hjortaas og organist Car-Andreas Næss inspiserer det gamle orgelet!

Les mer