Skjema for godkjenning av gravminne


Informasjon

Kjøper er gjort kjent med at kirkegården/gravlunden ikke kan påta seg erstatningsansvar for pyntegjenstander som er montert på gravminnet dersom de blir ødelagt ved alminnelig drift og vedlikehold på kirkegården/gravlunden.

Selger er kjent med gravferdslovens forskrifter kap. III og Vedtekter for kirkegårder og gravlunder i Lørenskog.

Selger er kjent med at denne meldingen skal foreligge på kirkekontoret minst to uker før gravminnet monteres. Gravminnet kan bli tatt bort hvis det ikke er i overenstemmelse med nevnte bestemmelser og beskrivelsen ovenfor.

Gravnummer: Du kan søke etter gravnummer for graven her.

Loading